woensdag 2 december 2015

De schrijfwijze van de toponiemen in Caert Thresoor

We schrijven Oisterwijk hoewel we deze Brabantse plaatsnaam als Oosterwijk moeten uitspreken. Er zijn daar meer plaatsen met -oi- in plaats van -oo-. Goirle schrijf je zo, maar spreek je als Goorle uit. Het is een oud spellingsgebruik om een -i- ter verlenging van de -o- te schrijven. De spelling van het Nederlands is inmiddels gestandiseerd volgens de spellingswet; we schrijven -oo- in gesloten lettergrepen. Dat er ook een spellingscommissie is ingesteld om de plaatsnamen aan de spellingsregels aan te passen, weten maar weinigen. Die spellingshervorming van de aardrijkskundige namen heeft immers nooit plaatsgevonden. De bevolking waakt over zijn plaatsnamen als over zijn eigendommen. In een zeldzame editie van de Bos-atlas zijn de namen gedrukt zoals ze zouden hebben moeten zijn.

Klik aan voor vergroting
Het kartografisch tijdschrift Caert Thresoor heeft een themanummer gewijd aan het 200 jarig bestaan van de Topografische Dienst. De boeiende geschiedenis van de spelling kunnen we lezen in een artikel over de plaatsnamen op de kaart:

Nico Bakker, Jasper Hogerwerf & Ferjan Ormeling:
Toponymie op Nederlandse topografische kaarten vanaf 1800.
In: Caert-thresoor. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland.
2015, jrg. 34, nr. 4, p. 188-197.