woensdag 21 januari 2015

De jaarlijkse voornamenstand!

De Sociale Verzekeringsbank die in Nederland de kinderbijslag verzorgt, houdt al enkele jaren de voornamen bij van de nieuwgeborenen. In januari worden de ranglijsten van het voorgaande jaar getoond. De kranten pikken dit via het ANP op en publiceren er een stukje over. Soms met extra informatie na een journalistiek interviewtje met een ambtenaar van de burgerlijke stand of een ouderpaar dat een kind met een blijkbaar unieke naam heeft gekregen. Sommige kranten verwachten dat dit onderwerp ruime belangstelling heeft en wijden er meerdere kolommen aan. Voor De Volkskrant was het 14 januari slechts bladvulling. De krant beperkte zich tot de suggestieve mededeling dat de meisjesnaam Isis in januari en februari 2014 nog aan 17 meisjes werd gegeven en in december aan geen enkel. Dankzij ISIS is Isis taboe. Niettemin rukt de Islam bedreigend op, volgens een bijdrage op het internetforum GeenStijl, want door de varianten Mohamed, Mohammed en Muhammed bij elkaar op te tellen zou de som der delen met 635 babies op de 9de plaats uitkomen. Dat valt nog te bezien, want dan kun je ook de vrijheid nemen andere variantenclusters te berekenen die wellicht tezamen een hogere positie bereiken. Hoe bezwaarlijk is het bovendien dat een voornaam aan een overeenkomstige demografische afspiegeling beantwoordt? Alsof die naam het Mohammedaanse juk moet meetorsen. De verzuchting “Aahh, Kalifaat! Het einde is nabij” is evenwel cabaretesk als je beseft dat de arme Mohamed zich onder al die Daans, Sems, Luuks, Jaydens en Lucassen moet scharen, die er misschien heel anders uitzien dan hij. Bovendien: “Ouders kiezen vaker unieke namen voor hun kroost” - zo luidt de tekstkop in de Metro (14-1-2015). Dan komt een naam die in een bepaalde cultuur traditioneel is, zoals Mohamed, vanzelf in de populariteitspoll bovendrijven.
 Eerste 'cartoon' van Mohammed anno 1162 in de marge van een Koranvertaling.

De voornaamkeuze van onze nieuwe ouders prikkelt onze meningsvorming. Wat vind je daar nou van!? Sterallures! Doe maar gewoon dan doe je al ... En wat eerst een bijzondere naam was, is nu een naam voor alleman. Maar wel nog even stoer. Daan! Bram! Milan! Daar kunnen die ventjes zich mee laten horen op school, al vallen ze er misschien minder mee op dan dertig jaar geleden.
Met dank aan de kinderbijslag kunnen we tussen al die namen van nu rondneuzen. Voor de langere periode en de staafdiagrammen is er de Nederlandse VoornamenBank. Dan zien we trouwens dat de naam Daan -  die nu nummer één is bij de jongens met 751 benamingen - twaalf jaar geleden aan 1236 jongens werd gegeven. Alles is betrekkelijk. De Danen op de middelbare school mogen op de Daantjes neerkijken. Het blijkt trouwens ook dat er in 2014 niet meer Mohameds, Mohammeds en Muhammeds geboren zijn dan er in de eerste klas van de middelbare school zitten en die kunnen met zijn allen niet tegen Daan op.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten