woensdag 26 februari 2014

Nieuwe namenwet in België leidt tot stress ....

Op 25 februari 2014 is het Belgische federale parlement het eens geworden over een nieuwe namenwet. Volgens de nieuwe wet kunnen ouders hun kinderen een dubbele achternaam geven, bestaande uit de achternaam van de vader en de achternaam van de moeder. Voorwaarde is wel dat alle kinderen uit hetzelfde gezin dezelfde achternaam gaan voeren.

Interessant wordt het dan in de volgende generaties, wanneer twee mensen met ieder een dubbele achternaam samen kinderen krijgen. Want de beide dubbele achternamen kunnen niet worden gecombineerd tot een vierdubbele achternaam. Er moet dan gekozen worden welke twee namen men laat vervallen. (Drie namen laten vallen mag volgens de nieuwe wet niet...)
Dat brengt keuzestress, want er zijn dan maar liefst 10 mogelijkheden.

We citeren hier uit een artikel in De Morgen van 25 februari 2014:
Concreet zou een kind van Jan Janssens-Wouters en Petra Peeters-Maes volgende tien achternamen kunnen krijgen:

1: Janssens-Wouters
2: Peeters-Maes
3: Janssens-Peeters
4: Janssens-Maes
5: Wouters-Peeters
6: Wouters-Maes
7: Peeters-Janssens
8: Peeters-Wouters
9: Maes-Janssens
10: Maes-Wouters

Voor de toekomstige genealogen wordt het er natuurlijk niet overzichtelijker op. Reden voor Familiekunde Vlaanderen om een formeel standpunt in te nemen:  Familiekunde Vlaanderen pleit voor één familienaam per individu, hetzij van de vader, hetzij van de moeder. Zie de website.
E.e.a. leidt tot verhitte discussies en een stroom van artikelen. Hier een klein voorbeeldje. (Tip @Familiekunde)

Wie wil weten hoe het elders in Europa is gesteld met het naamrecht kan terecht bij dit rapport van de Rijksoverheid: Naamrecht in vergelijkend perspectief: een quick scan. (Tip vernoeming.nl)

Zie voor het hele artikel in De Morgen deze link

dinsdag 11 februari 2014

Populariteit van de voornamen Lourdes en Bernadette

Op 11 februari 1858 zag Bernadette Soubirous (1844-1879) de eerste Mariaverschijning in een grot bij Lourdes. Bernadette werd in 1933 heilig verklaard. 
Vanaf dat moment neemt de populariteit van de meisjesnaam Bernadette toe. (Bron: Voornamenbank)


De meisjesnaam Lourdes werd in Nederland pas populair nadat zangeres Madonna in 1996 haar dochter Lourdes doopte. (Bron: Voornamenbank)


Als referentie nog de, overigens enorm afnemende,  populariteit van de meisjesnaam Maria. (Bron: Voornamenbank)


Leuke databank dus, de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut.