dinsdag 15 januari 2013

Meertens Instituut & naamkunde

Hoewel er veel publieke belangstelling is voor verschillende aspecten van eigennamen (betekenis, popularitiet, connotatie, verspreiding, herkomst), is de wetenschappelijke aandacht voor naamkunde in Nederland gering.
Ook aan het Meertens Instituut voor Nederlandse taal en cultuur, dat in het verleden het Instituut voor Volkskunde, Dialectologie en Naamkunde heette, zijn inmiddels geen onderzoekers meer verbonden die een naamkundige taakstelling hebben.
De Nederlandse Familienamenbank is aan het Centraal Bureau voor Genealogie overgedragen en er is sprake van dat ook het beheer van de Nederlandse Voornamenbank door het CBG wordt overgenomen. De vraag is nu: wat gaat er met de resterende namencollecties gebeuren, zoals de verzameling veldnamen en het documentatiesysteem Namen en Naamkunde in Nederland (NNN) met de literatuurcollectie die hierin wordt ontsloten?
Onlangs is het Onderzoeksplan 2013-2018 uitgekomen onder de titel Crossing Boundaries 2012-2018 en daarin wordt in de agenda een “reconsideration of the Institute’s role with respect to onomastics” aangekondigd.

De problematiek omtrent naamkunde (= onomastics) wordt als volgt verwoord:
“The documentation which the Meertens Institute harbours in the area of christian names, family names and place names (field names among others) remains a difficult point. The Meertens Institute has - on quality grounds and after evaluation by a (partly external) committee - terminated research in the area of onomastics. Also outside the Institute there is no or hardly any research in the Dutch research community that justifies substantial investments in the documentation of the study of names. The question is now what should happen to the Institute’s extensive documentation store on the study of names and consonant activities in the area of documentation. The Meertens Institute has been entrusted with tasks in the study of names since 1948. The fact that research on names is being terminated might be an inducement to also terminate related documentation tasks, in line with the Institute’s general policy that documentation should be linked to current or future research.
As of 2012 the Dutch Family Name Bank has been transferred to the Central Bureau of Genealogy (CBG) in The Hague, for the first 5 years as a joint enterprise with the Meertens Institute; after that, the CBG will take over. In the coming period it will be investigated what we should do with other documentation in this field. A discussion on the transfer of the Dutch Christian Name Bank to the CBG has been started. This point clearly demonstrates that the main objective of the Meertens Institute lies in its research activities: although the name banks are among the most popular parts of the website, the Institute is in the process of transferring these documentative data banks to other organizations, on the condition that the documentation of relevant data is being continued by the owners.”
Hans Bennis: Crossing Boundaries. Research plan 2013-2018 Meertens Institute, p. 100.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten